20230601155739_g9564c94cbb59c9f04d8d4dcbea4eb10ee245138ad5ec9198c41419c49bacf940ad1763775e32e96d82b56b67b73b1d22ff5e17cc23bc9dfbf6a858a4d304ef62_640.jpg

Czym zajmuje się psycholog pracy?

Psychologia pracy to rola obejmująca rozmaite aspekty organizacji oraz zarządzaniem pracowników. Osoba będąca w zawodzie zajmuje się również orzekaniem, czy potencjalny nowy pracownik będzie sobie radził w sytuacji pracy. Ta dziedzina jest nowością na rynku pracy, która bardzo szybko zaczęła przynosić zyski w firmach.

Czym zajmuje się psycholog pracy?

W obecnych czasach okazuje się, że osoby posiadające rozległą wiedzę psychologiczną są przydatne w różnych dziedzinach. Pośród nurtów psychologicznych wyodrębniono kierunek skupiający się na mechanizmach występujących w pracy oraz funkcjonowaniu człowieka w tym środowisku. 

Psycholog pracy w praktyce pomaga przystosować się człowiekowi do pracy poprzez doradztwo, przystosowuje warunki pracy tak by były optymalne dla pracowników oraz czuwa nad relacjami zachodzącymi między ludźmi w miejscu pracy. Patrząc ogólnie, opiekuje się pracownikami w każdym aspekcie funkcjonowania w firmie. W ten zakres wchodzą również szkolenia oraz wsparcie w polepszaniu umiejętności oraz nauka kompetencji miękkich. W przedsiębiorstwie, w którym pracuje psycholog pracy z reguły to on pomaga w przyznawaniu awansów, ale również wypowiedzeń.

By zdobyć odpowiednie papiery uprawniające do zawodu należy skończyć studia kierunkowe bądź podyplomowe. Przydatnymi w zdobywaniu odpowiedniego doświadczenia są również takie specjalizacje jak psychologia biznesu, czy zarządzanie personelem. 

Skończenie nauki oraz osiągniecie potrzebnego wykształcenia sprawia, że otwierają się przed nami drzwi w karierze psychologa pracy w przedsiębiorstwach różnego rozmiaru, korporacjach, publicznych ośrodkach oraz w szkołach. Predyspozycje, które dają skończone specjalności powodują, że stajemy się również atrakcyjnymi na wyższych stanowiskach np. menadżerów, ponieważ jesteśmy w stanie poradzić sobie z zasobami ludzkimi będącymi pod naszą opieka.

Psychologia pracy to nie tylko zarządzanie zasobami ludzkimi

Psycholog bierze udział w początkowej fazie układania właściwego ogłoszenia po zbadaniu potrzeb firmy i czuwa nad całym procesem rekrutacji. Poprzez obserwacje jest w stanie wyselekcjonować odpowiednie osoby na dane stanowisko oraz wydobyć z kandydata mocne cechy, które mogą być przydatne. 

Istotnym zagadnieniem w psychologii pracy są relacje społeczne. Dobra atmosfera w miejscu zatrudnienia ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego oraz wydajności pracownika. Psycholog wykorzystuje różne narzędzia oraz dialog by rozwiązywać konflikty między pracownikami. Nie można ominąć również zagadnienia jakim jest wypalenie zawodowe, które dotyka części z personelu. Psycholog wykrywając je powinien wdrożyć odpowiednie techniki motywowania, które również działają zapobiegawczo. 

Poza pracą faktyczną w firmie psycholog pracy może służyć doradztwem np. podczas pisania CV lub szkolić w kwestii odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Pożyteczny wkład w codziennej pracy Twojego przedsiębiorstwa

Zatrudnianie psychologów pracy w przedsiębiorstwie niesie wiele korzyści dla pracodawców. Pod ich nadzorem poprawia się komunikacja na każdym szczeblu, a problemy interpersonalne są naturalnie rozwiązywanie.

System motywacji i przeciwdziałania budowania się napięć powoduje zdrową atmosferę, która przekłada się na produktywność oraz zaangażowanie każdego członka. W ten sposób firma ma szanse dobrze rozwijać się i wzmacniać od środka. Niematerialne rezultaty przekuwane są na faktyczne zyski poprzez dużo lepszą pracę zespołu. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej jak wygląda metoda zarządzania zasobami ludzkimi oparta o psychologię pracy, odwiedź stronę sensly.com/blog/jakie-zadania-ma-psycholog-pracy

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.