19 kwietnia 2024

Każdy budynek raz na jakiś czas potrzebuje przeglądu instalacji elektrycznej oraz jej renowacji. Za każdym razem, gdy zmieniamy coś w jej strukturze, musimy przygotować do tego odpowiedni protokół. Czym dokładnie on jest i jakie informacje powinien zawierać?

1. Czym jest protokół odbioru instalacji elektrycznej?

2. Jak powinien wyglądać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

3. Kiedy należy spisać protokół dotyczący liczników energii elektrycznej?

4. O czym pamiętać przy wypełnianiu protokołu?

Czym jest protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej jest bardzo ważnym dokumentem, który poświadcza wykonanie tejże zgodnie ze sztuką oraz założonym projektem. Bez jego podpisania niemożliwym jest korzystanie z energii elektrycznej w budynku. Protokoły tego typu podpisuje się przy oddawaniu budynków do użytku, ale także po remoncie, odnowie instalacji czy jakiejkolwiek ingerencji w jej strukturę. Protokół instalacji elektrycznej jest również potwierdzeniem, że cały układ jest sprawny i bezpieczny do użytkowania, a w razie problemów stanowi podstawę do reklamacji lub innych kroków prawnych. Dlatego zawsze powinniśmy pamiętać, aby się o niego upomnieć przy okazji działań związanych z siecią elektryczną w budynku.

Jak powinien wyglądać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej musi zawierać w sobie określone informacje. Zaliczamy do nich kolejno:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu;
  • dane nieruchomości, w której znajduje się instalacja;
  • dane obu stron: odbiorcy oraz osoby wydającej protokół;
  • informacje o licznikach energii;
  • wykaz zabezpieczeń topikowych;
  • moc wszystkich zainstalowanych odbiorników elektrycznych;
  • liniowość usytuowania punktów elektrycznych;
  • ilość plomb oraz usytuowanie skrzynki elektrycznej;
  • podpis osoby wypełniającej oraz osoby odbierającej protokół.

Jeżeli w dokumencie brakuje jakichkolwiek informacji, musimy od razu to wskazać i zażądać uzupełnienia przed podpisaniem. Z tego względu to bardzo ważne, abyśmy dobrze i dokładnie przeczytali wszystkie dokumenty przed ich akceptacją.

Kiedy należy spisać protokół dotyczący liczników energii elektrycznej?

Protokół pomiarów elektrycznych należy sporządzić zawsze wtedy, gdy dokonujemy istotnych zmian w instalacji. Może to być odbiór całkowicie nowego budynku, jak na przykład mieszkanie czy dom, może być także sytuacja, w której tylko remontujemy lub modernizujemy instalacje w już istniejącej jednostce. Osoba odbierająca instalację musi także posiadać stosowne uprawnienia, by móc podpisać się na dokumencie. Zgodnie z prawem budowlanym, możliwość taką ma tylko specjalista posiadający uprawnienia elektroenergetyczne i kontrolno-pomiarowe (kategoria E) lub sporządzania protokołów (kategoria D). W innym wypadku protokół odbioru instalacji elektrycznej budynku będzie nieważny.

O czym pamiętać przy wypełnianiu protokołu?

Wypełniając dokumenty dotyczące instalacji elektrycznej powinniśmy podejść do sprawy bardzo poważnie. Pamiętajmy, że prąd niezabezpieczony jest bardzo niebezpieczny i może doprowadzić do poważnych awarii, w tym także pożaru całego budynku. Dlatego nie lekceważmy naszych podejrzeń, jeżeli coś wydaje nam się przygotowane nie do końca zgodnie ze sztuką. Instalację elektryczną powinien dla nas sprawdzić specjalista z wyżej wspomnianymi uprawnieniami, a najlepiej także z uprawnieniem SEP. Dzięki temu będziemy mieć pewność co do takich parametrów, jak moc instalacji, zgodność lokalizacji punktów elektrycznych czy też rozdzielni.